Соціальні працівники благодійного фонду «Нехай твоє серце б’ється» розширюють співробітництво у роботі в пенітенціарних установах області. Окрім реалізації проекту Мережі «100% життя», Константин Козлов (Костя Козлов) очолив регіональне представництво проекту «Світ без тюрем: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері». 
Під час установчої зустрічі було обговорено стратегічні цілі на 2019 рік, питання впровадження пенітенціарної пробації у регіонах у партнерстві з Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України та Пробація України Probation in Ukraine. 
«Ми мобілізуємо спільноту засуджених та звільнених і ставимо для її членів чітке завдання – захищати свої права, перш за все, використовуючи механізми пенітенціарної пробації, оскільки найвагоміший правовий бар’єр, з яким стикаються люди, які перебувають у виправних установах, – це відсутність системи підготовки до звільнення.
Пенітенціарна пробація – це зміна підходів у роботі з засудженими», – зазначив на зустрічі керівник FREE ZONE Олексій Загребельний..
Про процес підготовки засуджених до звільнення і роль партнерів у цьому процесі також розповів начальник відділу Центру пробації з питань пенітенціарної пробації Андрій Мовчан.
За його словами, саме завдяки співпраці з неурядовим сектором вже можна говорити про впровадження механізмів підготовки до звільнення ще у 7 регіонах України, зокрема на Житомирщині.
У планах – поширити такі механізми на території всієї країни. 
На завершення учасники заходу уклали договори щодо представництва інтересів FREE ZONE на регіональному рівні, співпраці в сфері захисту прав щодо доступу засуджених та звільнених до медико-соціальних послуг, забезпечення соціальної адаптації звільнених, подолання стигми та дискримінації, а також соціального супроводу звільнених в межах заходів пенітенціарної пробації
Захід відбувся у межах проекту «Світ без тюрем: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері» за підримки «100% життя» – Мережа ЛЖВ.